Villa Jongerius Utrecht
Villa Jongerius Utrecht

Villa Jongerius 

Utrecht 

Verrichte werkzaamheden:

Noord-, oost-, zuid- en westgevel:

  • Openhakken en reinigen beton schades
  • Behandelen van betonijzer
  • Reparatie van scheurvorming en betonschade
  • Injectie werkzaamheden scheurvorming en holle ruimtes

Kelder en eerste etage:

  • Betonschades openhakken
  • Beton reparaties
  • Betonijzer repareren/conserveren

Dakoverstek:

  • Scheurvorming injecteren
  • Scheurvorming repareren
  • Betonijzer repareren/conserveren